יתרונות ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי שנחתם מול עורך דין בו החותם – שבשפה משפטית נקרא ״ממנה״ מיפה את כוחו של אדם קרוב עליו הוא סומך, לקבל בשמו החלטות הקשורות למצבו האישי, רכושי והכלכלי בזמן שהממנה לא כשיר לעשות זאת בעצמו בשל מצבו הרפואי או גילו המתקדם.

יתרונו של ייפוי הכוח המתמשך הוא בכך שהממנה בוחר בעצמו מי ינהל את עניינו ובכך שונה ייפוי הכוח המתמשך מהליך אפוטרופסות המתנהל בבית המשפט שככלל צו אפוטרופסות ניתן למי שכבר אינו יכול ואינו כשיר מבחינה קוגניטיבית לדאוג לעניינו בעצמו. ולכן אין אפשרות לברר את עמדתו או רצונו.

יתרונו הנוסף של ייפוי הכוח המתמשך הוא בכך שהממנה רשאי להורות הוראות קונקרטיות למיופה הכוח מה לעשות ברכושו ואיך לנהל את כספו.

לדוגמא: הממונה רשאי לתת הוראה כי במקרה של אירוע מסוים – כגון; חתונה של אחד הנכדים, מייפה הכוח ייתן בשמו של הממנה מתנה כספית מכובדת שתמשך ישירות מחשבונו של הממנה.

דוגמא נוספת: הממנה רשאי לתת הנחיות לענייו הטיפולים הרפואיים אותם הוא מעוניין או לא מעוניין לעבור. או באיזה דיור מוגן הוא ירצה שישכנו אותו כשתגיע העת לעשות כן.

חשוב להבין שייפוי הכוח המתמשך מופעל רק במקרה בו קיימת חוות דעת רפואית הקובעת כי הממנה אינו מסוגל לקבל החלטות בעצמו – אינו כשיר.

בכל שלב בו מצבו הרפואי של הממנה השתפר והוא חזר להיות כשיר לקבל החלטות, ניתן לבטל את ייפוי כוח המתמשך בהליך פשוט ואינו ארוך.

להשלמת התמונה חשוב להדגיש: על מנת הכוח המתמשך יופעל בעת הצורך, על הממנה להפקידו באמצעות עורך דינו בסמוך לחתימה במשרדי האפוטרופוס הכללי. ייפוי כוח שלא הופקד או לא אושר ע״י האפוטרופוס הכללי, אינו קיים!

Certificate Long-term Power of Attorney
Long-term power of attorney
Scroll to Top
דילוג לתוכן
Mastodon