ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף סטטוטורי – שהוקם בחקיקה ותפקידו להעניק גמלאות לזכאים לכך לפי חוק הביטוח הלאומי.

פירוש המלה גמלה ע"פ חוק הביטוח הלאומי הינו: "כל טובת הנאה שהביטוח הלאומי מעניק לפי חוק הביטוח הלאומי.

המוסד לביטוח הלאומי רשאי להעניק גמלאות ברשימת מקרים סגורה הכוללת בין הייתר את המקרים הבאים:

 • מענק אשפוז, מענק לידה וקצבת לידה;
 • דמי לידה;
 • גמלאות להורה מאמץ, להורה במשפחת אומנה ולהורה מיועד;
 • גמלה לשמירת הריון;
 • גמלה לנפגעי עבודה;
 • גמלת נכות;
 • דמי אבטלה;
 • מענק לעובדים בחברה בחדלות פירעון;
 • גמלה לילד נכה;
 • גמלת סיעוד;
 • גמלת אזרח ותיק;

חוק הביטוח הלאומי קובע כי כל תביעה לגמלת כסף תוגש למוסד לביטוח הלאומי תוך שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה הסיבה לתביעה. התביעה תוגש לפקיד תביעות והוא זה שיקבע האם תיתן הגמלה ובאיזו מידה תינתן.

חשוב להבין שפקיד התביעות חייב להעביר לעיון הוועדה כל תביעה אם נדרש לעשות כן על ידי התובע (הזכאי לגמלה). הוועדה יכולה לשלוח את התובע לגמלה לבצע בדיקות רפואיות וזאת בטרם מתן החלטה לעניין הזכאות לגמלה וגובהה.

חשוב להבין ולהדגיש שבמקרים של תביעת גמלה בשל פגיעת עבודה, או גמלת נכות, גובה הגמלה – הסכום הסופי שיכנס אליכם לחשבון תלוי באחוזי הנכות שיקבעו לכם בביטוח הלאומי, דהיינו ככל שהנכות חמורה יותר והאחוז שיקבע לכם גבוה יותר, כך תקבע לכם גמלה גבוהה יותר.

כדי לקבל גמלת נכות, עליכם להוכיח כי הנכם סובלים מנכות רפואית העולה על 40% מתוכה נקבעה לכם נכות העולה על 25% לאותו איבר או להוכיח כי הנכם סובלים מנכות רפואית העולה על 60%.

במידה ותצליחו להוכיח את אחד משני התנאים שפורטו לעיל, תביעתכם לגמלה תמשיך להתברר ותקבע לכם נכות תפקודית. רק לאחר שתקבע לכם נכות תפקודית, רק אז אתם תהיו זכאים לגמלת נכות שגובהה תלוי באחוז הנכות הרפואית והתפקודית שתקבע לכם ע"י המוסד לביטוח הלאומי. וכאן המקום להדגיש כי חשוב מאוד להיעזר בעורך דין הבקיא בהליכים המתנהלים בביטוח הלאומי, שכן הוכחת אחוז הנכות היא קריטית לגובה הגמלה אותה תקבלו. יש לדעת כיהביטוח הלאומי הינו גוף מורכב ומסורבל שבשל ריבוי המקרים בהם נתקל בניסיונות הונאה וקבלת קצבאות ללא זכאות, ביטוח הלאומי הססן  וחשדן. הסתייעות בעורך דין מנוסה כמעט בוודאות תפשט את ההליך עבורכם.

בתביעה לגמלה לנפגעי עבודה, החישוב מתבצע בצורה שונה:

נכה עבודה שדרגת נכותו 100% יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום כפול 30 (מקסימום קצבת הנכות מעבודה לחודש 36,049 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) למבוטח השכיר ולמבוטח העצמאי)

נכה עבודה שדרגת נכותו מזכה אותו בקצבה חודשית, יקבל קצבה בשיעור אחוזי דרגת נכותו מסכום הקצבה שהיה מקבל אילו הייתה דרגת נכותו 100%. לדוגמה: מי שדרגת נכותו 50% יקבל קצבה בסכום חצי הקצבה שהיה מקבל אילו הייתה דרגת נכותו 100%.

מענק הנכות מעבודה וכל תשלום חד פעמי אחר משולמים אף הם לזכות חשבון הבנק של המבוטח. סכום המענק שווה לקצבה חודשית כפול 43. אם לאחר שהזכאי קיבל את המענק, הוחמר מצבו ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, הוא יקבל קצבה חודשית, וסכום המענק העודף ינוכה מן הקצבה.

פגיעה בעבודה שאירעה ב-1.4.2006  ואילך ותביעה להכרה במחלת מקצוע שהוגשה ב- 1.4.2006 ואילך:

 נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית בשיעור של 9% – 100% – יקבל קצבה חודשית.

נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 9% – 19.99%- יקבל מענק חד פעמי.

נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% – 100% – יקבל  קצבה חודשית.

נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור הפחות מ-9% אינו זכאי לקצבה.

על מנת לקבל את מלוא זכויותיכם חשוב לשכור את שרותיו של עורך דין מנוסה שילחם למענכם על קביעת אחוז הנכות הגבוה ביותר וכתוצאה מכך על גובה הקצבה אותה תקבלו.

Bituach Leumi
Scroll to Top
דילוג לתוכן
Mastodon